Váš průvodce na cestě k právu

Váš průvodce na cestě k právu

Kultivujeme právní prostředí proti silnějším.
Jsme Společnost v právu.

Cesta Společnosti v právu

Sdružujeme a podporujeme jednotlivce k společnému postupu na cestě k dosažení práva.

Pomáháme na cestě k dosažení práva v případech, které mají obecný společenský přesah, aby se změnilo chování subjektů, které svým jednáním poškozují celé jednotlivé skupiny ve společnosti (např. spotřebitele, malé podniky apod.).

Chceme, aby se jednotlivcům i celé společnosti dařilo a žili v právu, bez porušování práva a ústrků ze strany silnějších, kteří zneužívají své postavení (např. z pozice věřitelů, velkých podnikatelů apod.).

Cesta Společnosti v právu

Společnost jako celek žijící
a prosperující v právu

O nás

Nezisková organizace – spolek Společnost v právu má ambici být i Vaším průvodcem a podporou při společném prosazení práva proti chování těch členů společnosti, kteří zneužívají své silnější postavení, resp. přímo či nepřímo právo hromadně porušují.

Zaměřujeme se na chování těchto „hráčů“

Banky a finanční instituce

Pojišťovny

Mobilní operátoři

Dominující podnikatelé

Poskytovatelé medicinských služeb

Poskytovatelé energetických služeb

Poskytovatelé komunálních služeb

Obchodní zprostředkovatelé

Cestovní kanceláře

Silné strany

Dalších subjektů v silné pozici vůči ostatním členům a skupinám ve společnosti.

čINNOST SPOLEČNOSTI V PRÁVU

Máme ambici být i Vaším průvodcem a podporou při společném prosazení práva.

 • Spotřebitele
 • Malé a střední podnikatele
 • Zákazníky
 • Pacienty
 • Zaměstnance
 • Autory duševního vlastnictví a vynálezce
 • Dlužníky
 • Diskriminované menšiny
 • Slabší strany: Subjekty jinak ustrkované v slabší pozici daného společenského vztahu
 • Poškozování spotřebitelů
 • Nekalé soutěži
 • Diskriminaci
 • Porušování v oblasti osobních údajů
 • Nepořádku ve státní správě
 • Jiným zákonným, nekalým či jinak zneužívajícím praktikám vůči slabší straně
 • Zkvalitnění podnikatelského a spotřebitelského prostředí
 • Prosazení ochrany spotřebitele a slabší strany obecně
 • Férovější a spravedlivější prostředí na spotřebitelském a soutěžním trhu
 • Úctu k lidským právům a zásadám občanské společnosti
 • Zvýšení právního povědomí, finanční, spotřebitelské a jiné gramotnosti a vzdělanosti
 • Sbíráme a zpracováváme podněty a informace o poškození práv jakýchkoliv osob
 • Podáváme návrhy a podněty dozorovým, kontrolním a dalším orgánům, jejichž činnost se týká ochrany práv
 • Chráníme kolektivní zájmy osob, poškozených nezákonným nebo nemorálním zacházením nebo postupem, včetně odstraňování jejich znevýhodnění v oblasti finančních a dalších prostředků
 • Informujeme v oblasti ochrany před porušením práv a veřejně na ně upozorňujeme
 • Přispíváme a podílíme se na ustanovení a vývoji kolektivního mechanismu soudní ochrany v České republice (přispíváme k realizaci institutu hromadných žalob v České republice)
 • Chráníme právními a obecnými nástroji slabší stranu ve vztazích a sporech, kde jako silnější strana vystupují: banky, pojišťovny, mobilní operátoři, poskytovatelé medicinských služeb, energetických a komunálních služeb, finanční instituce, obchodní zprostředkovatelé, cestovní kanceláře, jež využívají zákonné, nezákonné a nekalé či jinak zneužívající praktiky vůči svým spotřebitelům a zákazníkům

Naše projekty

Kauza Unicredit Bank

Neoprávněné poplatky bank – předčasné splacení hypotečního úvěru.

Kauza podvodných vynucených bankovních plateb

Odpovědnost za kontrolu platebních údajů – zejména příjemce.

Kauza falešných příslibů pojišťoven

Negování role pojišťovny, na kterou se pojištěný spoléhá.

„Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nedělali nic“

Edmund Burk

PŘIDEJTE SE / PODPOŘTE

Pokud hledáte smysluplné využití vašeho právního či jiného oborového vzdělání, přidejte se k týmu, který vyhodnocuje případy. Vhodné pro studenty i zkušené odborníky.

Pokud hledáte smysluplné využití vašeho právního či jiného oborového vzdělání, přidejte se k týmu, který vyhodnocuje případy. Vhodné pro studenty i zkušené odborníky.

Podpořit spolek můžete finančně i jinou podporou.

Přispějte a podpořte - č. účtu:

238761918/0600

QR platba přes internetové bankovnictví