Naše projekty

Kultivujeme právní prostředí proti silnějším

Naše projekty

Kauza Unicredit Bank

Neoprávněné poplatky bank – předčasné splacení hypotečního úvěru.

Kauza podvodných vynucených bankovních plateb

Odpovědnost za kontrolu platebních údajů – zejména příjemce.

Kauza falešných příslibů pojišťoven

Negování role pojišťovny, na kterou se pojištěný spoléhá.