Kauza Unicredit Bank

Neoprávněné poplatky bank

Předčasné splacení hypotečního úvěru. Kauza Unicredit Bank.

Novinky v kauze

Došlo i na nás

CNN upozorňuje na bankami lobovaný přílepek, aby se mávnutim proutku z neprávem požadovaneho úroku stal „náklad“. „Finanční arbitr konstatoval, že banka na tyto poplatky nemá

Číst více »

Klamali spotřebitele

I v roce 2020 Unicredit Bank uváděla pro porovnej24.cz, že za předčasné splacení se platí jen administrativní poplatek. Z případů u fin. arbitra vyplývá opak.

Číst více »
Banky jsou silnější strana
Vzali si Hypoteční úvěr na bydlení a banka jim dala podepsat smluvní dokumentaci – desítky stran podmínek. Všichni víme, jaká je možnost tyto smlouvy, bankou vyhotovené, s bankou projednávat a vyjednávat … prakticky nulová. Naštěstí platí legislativa – česká a evropská, která banky limituje v jejich rozpínavosti; ale pozor, lobbing bank na tuto legislativu je značný. Limitem pro banky jsou pak, možná paradoxně, další banky, které se snaží nabízet jejich produkt a lákat na své, lepší (opět mnohostranně zarámované) podmínky.

Osobní příběh

Načerpali jste úvěr na bydlení a koupili byt či jinou nemovitost. Mnozí tak učiní maximálně párkrát za život. Splácíte bance měsíční splátku, včetně úroků. Úrok je to, co banka každý měsíc vydělává, jako cenu půjčených peněz.
Jednoho dne se rozhodnete úvěr předčasně splatit. Zákon o ochraně spotřebitele říká, že nad rámec úvěru – tj. doplatku jistiny, po Vás banka může banka žádat ještě tzv. „účelně vynaložené náklady“ („které vzniknou bance v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení“). Jaké překvapení, když zjistíte, že předčasné splacení úvěru Vám Unicredit Banka vyčíslí na stovky tisíc.

Kdo tady chytračí a proč?

Většinou je to spotřebitel, „hloupý Honza“, který zákon špatně pochopí – plete si pojmy. S jakým překvapením zjistíme, že pojmy si plete banka. Jenže Honza nikomu neškodí, snad jen sám sobě. Zato banka – mylným chápáním slova náklad a ušlý zisk – se obohacuje na úkor tisíců občanů. O kolik? O miliony. Čtěte dál.

Vysvětlení pro spotřebitele, které však UNICREDIT nepochopila

ČNB pro ty, kteří snad nejsou schopni rozlišit mezi náklady a ziskem, upřesnila ve svém stanovisku, že se jedná zejména o administrativní náklady. Explicitně „Nákladem vzniklým v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení není ani snížení úrokových výnosů poskytovatele (tj. banky) po předčasném splacení spotřebitelského úvěru na bydlení, ani jeho úrokové náklady z dluhů.

V prvním případě se nejedná o náklad, nýbrž o ušlý zisk.“

Postup UNICREDIT banky

Černou ovcí je UNICREDIT BANK,
která v námi sledovaných případech postupuje takto:

Spotřebitel požádá o vyčíslení svého úvěru k určitému datu, kdy by rád hypotéku splatil. Banka poskytne vyčíslení, ve kterém odliší administrativní náklady ve výši 1.500,- Kč a dále připočte svou úrokovou ztrátu, kterou však nazývá úrokovým nákladem. U milionových hypoték dosahuje statisícových částek.

Spotřebitel se buď již v této fázi nechá oklamat, anebo reklamuje neoprávněně vypočtenou výši „nákladů“.
UNICREDIT se pak v řadě případů chová tak, že schválně spotřebitele odkazuje na 30 dní, které má údajně na vyřízení reklamace, aby pak, ke konci lhůty, spotřebiteli zaslala zcela formulářovitou odpověď, kterou rozesílá všem a má ji dopředu předpřipravenou. Tento postup je sám o sobě bezdůvodně šikanující.

Postup Unicredit vyvrcholí – poškozením a diskriminací spotřebitele. Některým spotřebitelům banka blahosklonně přistoupí na částku v řádu deseti tisíc, jako kompromis, pokud to navrhli, jiným napíše, že si trvá na správnosti vyčíslení svých účelně vynaložených nákladů.

„Vynaložených nákladů“, které ale nikdy nevynaložila, protože je sama počítá jako „rozdíl mezi úrokovým výnosem, který by při sjednané úrokové sazbě z úvěru získala, a úrokovým výnosem, který má možnost získat z hypotečního úvěru ve výši předčasně splacené částky poskytnutého s aktuální úrokovou sazbou na dobu, která u úvěru zbývá do skončení období, pro které byla naposledy stanovena fixní úroková sazba“.

Srozumitelnými slovy, banka zinkasuje spotřebitele o budoucí zisk, na který nemá nárok. Ten si dopočítá až do skončení fixace, tedy často mnoho let dopředu.

Jak to je správně právně?

Zákon jasně hovoří pouze o nákladech, které vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. Sem nelze řadit ani provizi za zprostředkování úvěru, tedy náklad, který vznikl mnohem dříve, ani náklady na dluhy poskytovatele úvěru, ani samotný ušlý zisk, který vůbec není nákladem. Říká jasně ČNB.
Držme se striktně toho, co říká platná právní úprava. Předčasné splacení je dozajista aktem, který často působí jedné smluvní straně újmu, byť s možností vzniku této újmy musela počítat, neboť ví o právu klienta předčasně splatit.

Dnešní právní úprava výrazně limituje, jakou část této újmy klient banky uhradí, a to právě jen na účelně vynaložené náklady, které bance vzniknou bezprostředně ve spojitosti s předčasným splacením, což jsou zpravidla jen administrativní náklady.

Většina bank zavedla praxi, kdy po klientech požaduje částku v rozmezí do či kolem 1.000,- Kč.

O to nehoráznější je, a máme za to, že je to i nekalá soutěž vůči etickým bankám, pokud UNICREDIT požaduje statisícové „odškodné“.

Jste banka, která postupuje lege artis (podle práva) a účtuje pouze skutečné náklady?

Jste spotřebitel a máte zkušenost s nekalým jednáním ze strany Vaší banky?

Co s tím?

Aktuálně podporujeme případ, řešený žalobou u finančního arbitra. Věříme, že dosáhneme precedentu, který prohlásí jakékoli podmínky a postupy UNICREDIT BANK, které odporují zákonu a ochraně spotřebitele, za protiprávní. Uvedený precedens by měl umožnit, aby bezdůvodné obohacení, které si UNICREDIT BANKA ponechává bylo vráceno zpět.
Zaplatili jste nadměrné poplatky za předčasné splacení nebo jste zažili jiný postup?

Aktuálně podporujeme případ, řešený žalobou u finančního arbitra. Věříme, že dosáhneme precedentu, který prohlásí jakékoli podmínky a postupy UNICREDIT BANK, které odporují zákonu a ochraně spotřebitele, za protiprávní. Uvedený precedens by měl umožnit, aby bezdůvodné obohacení, které si UNICREDIT BANKA ponechává bylo vráceno zpět.
Zaplatili jste nadměrné poplatky za předčasné splacení nebo jste zažili jiný postup?

Banky mění své postupy, proto je třeba, aby spotřebitelé své zkušenosti sdíleli.